Category Archives: Hướng Dẫn Kỷ Thuật

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm HD Player

Cài đặt mạng
Bộ điều khiển có thể kết nối trực tiếp với máy tính. Nó cũng có thể kết nối với máy tính thông qua router. Không cần thiết lập mạng.
Khi kết nối với máy tính, cổng mạng (Đèn xanh luôn nhấp nháy,đèn màu cam sáng), sau đó đợi vài giây (Windows XP cần nhiều  hơn 50 giây, Window7 chỉ cần 40 giây). Khi góc bên phải của máy tính hiển thị
Mạng bình thường (xem bên dưới), có nghĩa là nó đã được kết nối mạng, 

------ sau đó
mở phần mềm HDPlayer, nó sẽ tự động tìm ID điều khiển.
Nếu các thẻ kết nối với máy tính thông qua rounter, thì máy tính
có thể kiểm soát tất cả các thẻ cùng một lúc.

giao diện phần mềm

Có hai phần trong phần mềm: cửa sổ phát và cửa sổ chỉnh sửa.
Cửa sổ phát (những gì sẽ hiển thị trên màn hình) : Sử dụng để hiển thị video,
ảnh và văn bản, v.v.
Cửa sổ chỉnh sửa: Bao gồm thanh menu, thanh công cụ, vùng xoạn thảo chương trình, vùng thuộc tính và thanh trạng thái
* Thanh Menu : Bao gồm các tệp, cài đặt, điều khiển, ngôn ngữ và trợ giúp.

* Thanh công cụ: Bao gồm chương trình, khu vực, tệp nguồn, văn bản, tài liệu, đồng hồ và bộ đếm thời gian, v.v.

* Khu vực thuộc tính: Hiển thị thông tin của từng phần; Đặt khung hình, hiệu ứng chơi
và thời gian chơi.


vùng xoạn thảo chương trình: Hiển thị tất cả nội dung của chương trình này.
Thanh trạng thái: Phát hiện thông tin thẻ.

* Màn hình mới
Chọn thanh menu tùy chọn 【Tệp】 → 【mới】  hoặc nhấn phím Ctrl + N để tạo
màn hình mới và có thể thêm nhiều

Lưu ý: Một số trường hợp card nhận khá chậm chúng ta cố gắng chờ hoặc tắt tường lửa đi, tắt diệt virut đi để đảm bảo kết nối không bị cản trở do tác nhân khác. Chuyển IP máy tính về IP động.

Trường hợp máy của bạn không thể nhận thấy card điều khiển thì bạn cần kiểm tra thêm các yêu tố như: nguồn điện, dây mạng có tốt, máy tính của bạn không bị lỗi, card được cắm vào chung một hạ tầng…

Giao Diện Chỉnh Sửa