Bộ xử lý màn hình VP1000U

4.750.000

LS-VP1000U là đầu vào video 6 kênh, đầu ra video 3 kênh, đầu vào âm thanh 2 kênh, bộ xử lý video đầu ra âm thanh 1 kênh, có thể được sử dụng rộng rãi trong các buổi biểu diễn cho thuê, màn hình LED định hình, lớn, màn hình LED hỗn hợp (khoảng cách điểm khác nhau) , các buổi biểu diễn sân khấu lớn, triển lãm và các dịp khác.