Bộ xử lý video Kystar U1

★ Đầu vào tín hiệu đa định dạng HD
★ Chuyển đổi vào / ra mờ dần giữa các tín hiệu tùy ý
★ Đầu ra HD 1920 * 1200
★ 2 cái thẻ gửi LED khả năng tích hợp
★ Phần mềm điều khiển Kystar