Bộ xử lý video VP1000X

2.950.000

Bộ xử lý video LED LS-VP1000,

có 6 kênh đầu vào video,

3 kênh đầu ra video,

1 kênh đầu ra âm thanh

Hãng SX:listen

còn 2 hàng