Card HD W60-75

330.000

Card điều khiển wifi màn hình full màu

Kết nối : Wifi/USB

Phạm vi kiểm soát : full màu  640*32

Phần mềm ứng dụng, HD2018, LedArt.

còn 5 hàng