CARD HD-W60

230.000

Card điều khiển wifi màn hình đơn màu và 3 màu

Dung lượng Flash : 2Mbyte

Phạm vi kiểm soát : Đơn màu : 1024*32 . 3 Màu :512*32

Phần mềm ứng dụng, HD2018, LedArt.

còn 5 hàng