Card HD W62-75

610.000

Phạm vi: 640*160 1280*64
Đầu ra :5 * HUB75
Bộ nhớ :32 triệu Byte
Giao tiếp :U-Disk & Wifi
Chế độ quét :Quét tĩnh 1/16
Khu vực :Tối đa 20 vùng, các vùng hỗ trợ chồng chéo lên nhau
Kết nối : Wifi/USB
Phần mềm ứng dụng, HD2018, LedArt.

còn 5 hàng