Card HD W62

320.000

Card điều khiển màn hình led W62

Phạm Vi Kiểm soát:1024w * 64H

Màu đơn: 1024 * 64
Màu kép: 512 * 64 2048 * 16 Pixels;
3 màu: 672 * 32 1024 * 16
Rộng nhất: 2048
Cao nhất: 64
2 * HUB08. 4 * HUB12

còn 10 hàng