Card HD W63

480.000

Mô tả :

Model HD W63
Phạm vi điều khiển Màu duy nhất: 1024x128dots, Đôi: 512×128, Bảy: 1344×64
Hub Cổng 4*HUB08 8*HUB12
Kết Nối  Wifi  -U đĩa  
Hổ trợ cảm biến  Nhiệt độ 
Phần mềm  HD2018 ledart

còn 10 hàng