Card thu Kystar G612

2.950.000

Tương thích các loại module led indoor, outdoor.

Các dòng IC MBI, ICN, SM, MY và ic phổ thông.

Hỗ trợ mọi phương phát quét từ tĩnh đến động 1/32s.

12*Hub 75

Chiều rộng tối đa 256 pixel, Chiều cao tối da 768 pixel

 

còn 10 hàng