HD Box A4

3.100.000

Tên sản phẩm HD Box A4
Điện áp 12V
Phạm vi kiểm soát 655.360 pixels, 1280*512, ngang tối đa 3840 điểm ảnh, cao tối đa 2048 điểm ảnh
Phương thức quét hỗ trợ từ tĩnh đến 1/64
Kết nối USB, LAN/WIFI, 3G, 4G (cần mua module)
Độ phân giải tối đa 1280*512 điểm
Chức năng hiển thị Video/Văn bản/Hình ảnh/Thời gian/Văn bản 3D/Văn phòng/SWF
Chế độ hỗ trợ của mô-đun P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10, v.v.
Bộ nhớ 8G, có thể mở rộng bằng đĩa U
Mức xám Hỗ trợ mức xám 256-65535
Phẩn mềm điều khiển HDPlayer