Bộ Điều Khiển Led Dây 1903 Remote

80.000

Tên sản phẩm Khiển led dây 1903 remote
Điện áp 5-24V
Số điểm kiểm soát 3200 pixel (3200 IC)
Chế độ 23 loại hiệu ứng, 16 loại hiệu ứng đôi
Khoảng cách điều khiển  20m