CARD HD W3

120.000

Tên sản phẩm HD W3
Phạm vi kiểm soát 48*1024
HUB 3 x HUB12, 1 x HUB08
Chế độ liên lạc WIFI, USB
Hỗ trợ hệ thống PC, IOS, ANDROID
Phần mềm hỗ trợ LED ART- HD2020
Nguồn cấp DC5V
Chế độ quét Chế độ quét tĩnh đến 1/32