CARD RHX8 Q4

250.000

Tên sản phẩm RHX8-Q4
Phạm vi kiểm soát 64×384
Chế độ liên lạc WIFI, USB
Hỗ trợ hệ thống PC, IOS, ANDROID
Phần mềm hỗ trợ RHX
Nguồn cấp DC5V
Màu sắc FULL COLOR