Mạch Led Full Mini

180.000

– Sử dụng tương thích phần mềm LedFullmini V6.1 hoặc LedFullmini X.

– Sử dụng cáp MicroUsb tốt ( cáp sạc samsung) để nạp.

– 3000 led ic1903, ic1914

– 6000 led ic6803

– Điện áp tương thích 5-12 Vol DC ( VCC: dương, GND: âm )

còn 20 hàng