Card Thu Tín Hiệu Novastar DH418

300.000

Tên Sản Phẩm Card Thu Tín Hiệu DH418
Điện Áp 5V
Pixel Tối Đa 256×256
Dữ liệu RGB 16 nhóm RGB
HUB 8*HUB75
Thang Màu Xám 256
Định Dạng Hình Ảnh BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, GIF, v.v.
Phần Mềm HDPlayer
Dung lượng bộ nhớ hỗ trợ chương trình hơn 2 giờ. Bộ nhớ đĩa U