Mạch 8 Kênh 30A 4U

85.000

Điện Áp đầu vào 5V-12V

Công Suất: 30A/kênh

Hỗ trợ chạy chương trình cho mạch

còn 200 hàng