Dây Điện 24D

65.000

Chất Liệu Lõi Đồng
Đường Kính Lỗi 0.5 mm
Đường Kính Vỏ 1.6 mm
Quy Cách Đóng Gói 100m/Cuộn