Rắc Đực

5.000

Tên sản phẩm Rắc Đực
Chất liệu PVC, đồng
Điện áp 12V
Dòng điện 2A
Đường kính ngoài 5,5mm
Đường kính trong
2.1mm