Hiển thị tất cả 22 kết quả

các loại led module , led hắt : led hắt 1 bóng , 2 bóng 3 bóng , 4 bóng…

-15%

Module 1 bóng

LED Rọi 1.5W (6000K)

Flash sale
28 29 ngày 10 11 giờ 24 25 phút 41 42 giây
10000/30000 Đã bán
1.700
-17%

Module 2 Bóng

Module 2B 2607

1.100

Module 2 Bóng

Module 2B 4013

1.200

Module 2 Bóng

Module 2B COB 4512

1.100
-11%
1.700
-4%

Module 3 Bóng

Module 3 Bóng 3609

1.150
-15%
Flash sale
28 29 ngày 10 11 giờ 24 25 phút 41 42 giây
6000/20000 Đã bán
2.300
-14%

Module 3 Bóng

Module 3B 6011

Flash sale
28 29 ngày 10 11 giờ 24 25 phút 41 42 giây
1.200

Module 3 Bóng

Module 3B 6113 GN2

1.4001.800

Module 3 Bóng

Module 3B 6113 GN5

1.2001.400

Module 3 Bóng

Module 3B 6113 SHX

1.100

Module 3 Bóng

Module 3B Jmy 6113

1.1001.500
-9%

Module 3 Bóng

Module 3B RGB SASO 7015

3.200
-4%

Module 3 Bóng

Module 3B SaSao7215 1.5W

2.200
1.9002.100
-5%
New
4.000
New