Hiển thị tất cả 21 kết quả

các loại led module , led hắt : led hắt 1 bóng , 2 bóng 3 bóng , 4 bóng…

Module 2 Bóng

Module 2B 2607

1.100

Module 2 Bóng

Module 2B 4013

1.200

Module 2 Bóng

Module 2B COB 4512

1.100
-5%
1.800
-4%

Module 3 Bóng

Module 3 Bóng 3609

1.150
-11%
Flash sale
00 01 days 05 06 hours 13 14 minutes 19 20 seconds
6000/20000 Đã bán
2.400
-7%

Module 3 Bóng

Module 3B 6011

1.300

Module 3 Bóng

Module 3B 6013

1.3001.500

Module 3 Bóng

Module 3B 6113

1.4001.800

Module 3 Bóng

Module 3B 6113 SHX

1.300
-9%

Module 3 Bóng

Module 3B RGB SASO 7015

3.200
-4%

Module 3 Bóng

Module 3B SaSao7215 1.5W

2.200
1.9002.100
-5%
New
4.000
New