TỔNG HỢP PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN LED 

Phần Mềm HD điều khiển màn hình led 1&3 màu và full màu   

Windows – Androi – IOS

Phần mềm HD2020 / HD2018 dùng cho card W60, W62, W63, WF2, WF4, W60-75.. Hướng Dẫn
Phần mềm LedArt card điều khiển HD dùng cho điện thoại Android. Hướng Dẫn
Phần mềm HDSET dùng cho card A3, A4, A5, A6, T901…. Hướng Dẫn
HDplayer (Card D10, D20, D30, C10, C30…) Hướng Dẫn

 

Phần Mềm LS Listen điều khiển màn hình led 1&3 màu và full màu   

Windows 

Phân mềm LED MPLAYER

LED PLAYER (Card A2c,A4 U4, T8, XC2, XC4, ….

Phần Mềm OneLed điều khiển led vẫy & Led Fullcolor

Windows 

Phần mềm led vẫy oneled Hướng Dẫn 
Phần Mềm Full Lite Hướng Dẫn 
Phần Mềm Full Pro Hướng Dẫn 

Phần Mềm OneLed điều khiển led vẫy & Led Fullcolor

Windows 

Phần mềm Led Studio &LedSet Linsn Hướng Dẫn 

Phần Mềm Kystar comander điều khiển màn hình led

Windows 

Phần mềm Kystar control system

Hướng Dẫn 

Phần Mềm Onbon BX  điều khiển màn hình led

Windows 

Phần mềm Led Studio &LedSet Linsn Hướng Dẫn