CARD HD W04

250.000

Tên sản phẩm CARD HD W04
Phạm vi kiểm soát Màu đơn : 768 * 64, 1024 * 48, 1536 * 32 pixel
Chế độ liên lạc Wifi
Dung lượng FLASH 1M Byte
Phần mềm hỗ trợ LED Art, HD2020
HUB 4  x HUB12
Công suất 3W
Kích thước module 512*64
Điện áp DC5V
Màu sắc Màu đơn