Card HD D10 Wifi

650.000

Card HD D10

  • Phương thức giao tiếp: USB, LAN, HD Cloud.
  • Phạm vi quản lý:384*64, ( Max W-H: 512px,128px )
  • Điểm nổi bật: Bộ nhớ 4Gb và có thể đọc dữ liệu từ USB.
  • Lưu ý: Dùng đúng nguồn điện yêu cầu.
  • Phần mềm tương thích: HD Player (PC).

còn 5 hàng