Card Q1 Pro

810.000

Thông số sản phẩm
hổ trợ điều khiển module đơn màu/3màu/full
POWER : DC 5V
Phạm vi kiểm soát
640 * 128 (4scan / thẻ)
384 * 256 (16scan / thẻ)
8 * HUB75E
Cấp độ xám: 2 ~ 65536
Tốc độ làm tươi : Tối đa 4KHz ~ 16KHz
Tần số : 1 MHz ~ 31,25 MHz
BỘ NHỚ  : 4GB / 8GB / 16GB
BH : 12TH